Om vandværket

Blovstrød Vandværk er beliggende i Allerød Kommune og forsyner ca. 1000 forbrugere i Blovstrød med vand.

Blovstrød Vandværk blev startet i 1914 og er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) ejet og drevet af forbrugerne.

Blovstrød Vandværk er medlem af Danske Vandværker. Danske Vandværker er en interesseorganisation for forbrugerejede vandforsyninger i form af andelsselskaber eller interessentskaber.

 

Den 15. juni 1914 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Blovstrød Kro for Blovstrød Vandværk. 

Blovstrød Vandværk fejrer søndag den 15. juni 2014 sit 100 års jubilæum med åbent hus og udsendelse af et jubilæumsskrift.

Du kan læse mere om Blovstrød Vandværks første 100 år i jubilæumsskriftet.

BV i100 år(1)xx.jpg

Blovstrød Vandværks forsyningsområde

Forsyningsområdet afgrænses af Kongevejen 2 i syd, Øster Teglværksvej 8, Sortemosevej 6 i vest, Sandholmgårdsvej 47 i nord og Ellebækken i øst.

Vandværkets tre boringer ligger alle inden for forsyningsområdet omkring Sjælsø Alle/ Blovstrød Alle.

Baggrundskortet indeholder data fra Geodatastyrelsen, Allerød Kommune, maj 2014.