Flyttemeddelelse

Meddelelse om ejerskifte kan sendes til vandværket på mail: bvv@mail.dk med oplysning om:

Forbrugsnummer, målervisning og dato ved opgørelsen, navn og adresse på nuværende og kommende ejere.

Blovstrød Vandværk foretager ikke slutafregning eller slutaflæsning ved
ejerskifte.

Afregning for vandforbruget og årlig fast bidrag til overtagelsesdagen
skal medregnes i refusionsopgørelsen.