Fjernaflæsning af digital vandmåler

I løbet 2018 og evt. primo 2019 vil alle forbrugere i Blovstrød få udskiftet de nuværende mekaniske vandmålere med nye digitale vandmålere.

I alt 850 målere vil blive udskiftes.

Alle nye forbrugere i det ny Blovstrød (300-400) vil også få opsat de digitale vandmålere.

Vandværket har på nuværende tidspunkt skiftet ca. 200 mekaniske målere til digitale målere. 

Dedigitale vandmålere kan fjernaflæses, hvorfor forbrugerne med de nye målere ikke længere skal foretage den årlige selvaflæsning og indberetning af målerstanden.

Det vil i stedet være vandværket, som fjernaflæser målerne, hvilket vil ske den 1. januar.

Digital vandmåler