Aflæsning af mekanisk vandmåler

Aflæsningskort til brug for aflæsning af vandmåler forventes udsendt i uge 50.

Ved måleraflæsning aflæses kun de SORTE tal, hvilket angiver et helt antal kubikmeter (m3). Aflæsningskortet indeholder oplysninger om den sidste målerstand og forbruget for sidste periode. Det er således muligt, at du selv kan beregne denne periodes forbrug.

Aflæsningen skal indberettes til vandværket. Aflæsningen kan indberettes hele døgnet på vandværkets hjemmeside http://blvv.vandnet.dk eller via telefon på 70 26 49 29.

Sidste frist for aflæsning af måler og indberetning er den 8. januar.

Mekanisk vandmåler

Ved måleraflæsning aflæses kun de sorte tal, hvilket angiver et helt antal kubikmeter (m3).