Kontoret

Blovstrød Vandværk a.m.b.a.

Blovstrød Allé 13

3450 Allerød

Træffetid

Mandag, onsdag, tirsdag, torsdag, fredag 10-12

Telefon 4817 0136

Ved ledningsbrud eller lignende driftsforstyrrelser kan der uden for kontortid ringes til 2096 0135

eller skrives til bvv@mail.dk

 

Vandværksbestyrer

Kurt Nielsen