Kontaktoplysninger

Blovstrød Vandværk a.m.b.a.

Blovstrød Allé 13

3450 Allerød

Telefontid

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 10-12

Telefon 4817 0136

Ved ledningsbrud eller lignende driftsforstyrrelser kan der uden for kontortid ringes til tlf. nr. 48170136 eller skrives til bvv@mail.dk