Flyttemeddelse

Ved flytning skal der indsendes en flyttemeddelelse til vandværket, så der kan foretages en opgørelse af vandforbruget.

Ved ejerskifte eller flytning skal vandmåleren aflæses på overtagelsesdagen på samme måde som el, varme mv. Målertallet indberettes til vandværket, som herefter udarbejder slutafregningen.

BEMÆRK: Hvis du er lejer skal du kontakte din udlejer, som skal fremsende flytteoplysningerne.

Meddelelse af ejerskifte eller flytning sendes til bvv@mail.dk.

Vi skal bruge følgende oplysninger:

  • Jeres navn (sælger/fraflytter)
  • Ejendommens adresse
  • Ejerskiftedato
  • Aflæsning af vandmåler
  • Jeres nye adresse (sælger/fraflytter)
  • Jeres reg. og kontonummer (sælger/fraflytter) til brug for evt. tilbagebetaling
  • Købers navn
  • Købers nuværende adresse

Blovstrød Vandværk laver slutafregning i forbindelse med ejerskifte eller ved flytning.

Ny ejer eller lejer betaler et flyttegebyr i henhold til gældende takstblad.

Hvis vandafgiften er betalt via BetalingsService, så husk at afmelde PBS-aftalen gennem Deres pengeinstitut. Hvis PBS-aftalen ikke bliver slettet, er der risiko for, at fremtidige regninger vedr. vandafgift til ny ejer vil blive trukket på Deres bankkonto, selv om vandværket har registreret ejerskiftet.