Ejendomshandel

Hvis ejendomsmægler eller advokat, har brug for oplysninger til udarbejdelse af refusionsopgørelse, i forbindelse med ejendomshandel, så udleverer vandværket disse.

Henvendelse kan ske til bvv@mail.dk.

Ved ejerskifte betaler ny ejer et ejerskiftegebyr i henhold til gældende takstblad.