Ejendomshandel

Hvis ejendomsmægler eller advokat har brug for oplysninger om forbrug i forbindelse med ejendomshandel, så udleverer vandværket disse.

Henvendelse kan ske til bvv@mail.dk.

Ved ejerskifte betaler ny ejer et ejerskiftegebyr i henhold til gældende takstblad.