Vandkvalitet og hårdhedsgrad

Vandkvalitet

Vandværket offentliggør en gang årligt, forud for generalforsamlingen, en orientering til forbrugerne om drikkevandets kvalitet.

Offentliggørelsen sker på vandværkets hjemmeside.

Den årlige information indeholder oplysninger til alle forbrugere om vandværkets kontaktoplysninger samt en generel beskrivelse af vandets kvalitet. Hvis prøvetagninger fra vandværket eller hos forbrugerne har vist overskridelse af maksimale værdier for de forskellige prøvetagningsparametre, så oplyses dette.

Se årlig information til forbrugerne.

 

Hårdhedsgrad

Vandets hårdhedsgrad (grader dH) dækker over vandets indhold af kalk og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask, da hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand.

Vandets hårdhedsgrad er den 1. november 2019 målt til 13,6° dH.

Yderligere oplysninger om vandkvalitet kan fås ved henvendelse til vandværket.

 

Iltning.jpg

Foto: Flemming Nyberg