Pris på vand (takstblad)

Prisen på vand fremgår af Blovstrød Vandværks takstblad. Takstbladet godkendes af kommunen, inden det besluttes på den årlige generalforsamling.

Prisen på vand fastsættes således en gang årligt og gælder for forbruget i det år, takstbladet vedtages på generalforsamlingen.

Prisen for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer:

● Vandforbrug: Det afregnes efter hvor meget vand du bruger. Enheden for vandforbruget er kubikmeter(m3). En kubikmeter svarer til 1.000 liter

● Abonnement for din vandmåler (driftsbidrag): Et årligt beløb pr. ejendom/bolig/lejemål.

Betalingen for vandforbrug dækker ikke blot udgifter til selve produktionen af vandet og vedligeholdelse af ledningsnettet til drikkevand.

Via vandprisen betaler du også til grundvandsbeskyttelse og vandafgift til staten.

 

Se takstblad