Analyseprogram og vandanalyser

Analyseprogram

 

Vandets kvalitet kontrolleres løbende over året og i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen. Der udtages prøver fra vandværkets 3 boringer, af vandet der pumpes ud fra vandværket og vandet ude hos udvalgte forbrugere. Vandet analyseres blandt andet for bakterier og en række andre miljøfremmede stoffer. Alle vandanalyser er akkrediterede og udføres af analyselaboratoriet ALS Danmark.

 

Analyseprogrammet for Blovstrød Vandværk er valgt, at være en del mere omfattende end bekendtgørelsen kræver og især i forhold til kontrol af bakterier og udvalgte miljøfremmede stoffer og kontrol af boringerne. Blovstrød Vandværk kan med en indvinding på lidt mere end 100.000 m3 vand om året nøjes med i alt 7 kontrolprøver af vandet fordelt på værket og hos forbrugerne og en kontrolprøve hver 4. år for den enkelte boring. Analyseprogrammet er godkendt af Allerød Kommune.

 

Analyseprogrammet kan ses her.

 

Vandanalyser

 

Analyselaboratoriet sender alle analyserapporter til vandværket og kopi sendes til Allerød Kommune og embedslægen for myndighedskontrol.

 

Alle analyserapporter sendes også til statens vandanalysedatabase, Jupiter, som administreres af GEUS.

 

Blovstrød Vandværks vandanalyser kan ses her.