Nye digitale vandmålere

Primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få de nye digitale målere. Ca. 630 målere vil skulle udskiftes.
Vandværket skifter til digitale målere, på følgende adresser, i 2018
Drabæksvej-Toften-Lundegårdsvej-Kløvervej-Læhegnet-Lucernevej-Lupinvej-Vindbygårdsvej-Engvej-Klintevej-Valmuevej-Elmevej-Parkvej-Pilegårdsvej-Klintevej-bakketoppen-Kærvej-Smedegyden-Møllestien-Bakkedraget-Østreteglværksvej-Sortemosevej-Kongevejen-Skovvejen-Sandholgårdsvej og de steder hvor vandmåleren sidder i målerbrønd
Alle nye forbrugere i det ny Blovstrød (300-400) vil også få opsat de digitale målere.

De nye digitale vandmålere kan fjernaflæses, hvorfor forbruger med de nye målere ikke længere skal foretage den årlige selvaflæsning af målerstanden.

Det vil i stedet være vandværket, som fjernaflæser de digitale målere den 1. januar.