Ingen fund af ukrudtsmidlet Triazol i vores drikkevand

Vandet fra vandværket er undersøgt for 1,2,4 Triazol.

Der blev ikke fundet Triazol i vores drikkevand.

1,2,4 Triazol er et nedbrydningsprodukt, der blandt andet kan stamme fra fire forskellige sprøjtemidler, som landbruget benytter til at bekæmpe svampeangreb i korn.

Stoffet vil fremover blive målt i den almindelige boringskontrol.

25. juli 2018