Meddelelser

Fra tid til anden sker der skader på ledninger, som skal repareres, eller helt nye ledninger skal etableres.

Det betyder, at vandværket kan få behov for at afbryde vandforsyningen, mens arbejdet på ledningerne står på.

Forbrugerne varsles ved planlagt arbejde på ledningsnettet i så god tid som det er muligt. Dette sker gennem vandværkets hjemmeside eller ved direkte henvendelse til forbrugerne.

Driftsmeddelelser

Nye digitale vandmålere

Primo 2019 vil de resterende forbrugere i Blovstrød få de nye digitale målere. Ca. 630 målere vil skulle udskiftes.
Vandværket skifter til digitale må...


Driftsstatus

Intet at bemærke.