Meddelelser

Fra tid til anden sker der skader på ledninger, som skal repareres, eller helt nye ledninger skal etableres.

Det betyder, at vandværket kan få behov for at afbryde vandforsyningen, mens arbejdet på ledningerne står på.

Forbrugerne varsles ved planlagt arbejde på ledningsnettet i så god tid som det er muligt. Dette sker gennem vandværkets hjemmeside eller ved direkte henvendelse til forbrugerne.

Driftsmeddelelser

Ingen fund af ukrudtsmidlet Triazol i vores drikkevand

Vandet fra vandværket er undersøgt for 1,2,4 Triazol.

Der blev ikke fundet Triazol i vores drikkevand.

1,2,4 Triazol er et nedbrydningsprodukt, der ...