Meddelelser

Fra tid til anden sker der skader på ledninger, som skal repareres, eller helt nye ledninger skal etableres.

Det betyder, at vandværket kan få behov for at afbryde vandforsyningen, mens arbejdet på ledningerne står på.

Forbrugerne varsles ved planlagt arbejde på ledningsnettet i så god tid som det er muligt. Dette sker gennem vandværkets hjemmeside eller ved direkte henvendelse til forbrugerne.

Driftsmeddelelser

Periodevis lukning for vandet i nat fra kl. 1.00

Vi har desværre de sidste uger kunne konstatere et unormalt højt natforbrug, hvilket tyder på et større læk og brud et eller flere steder i vores vand...