Vidste du...

At vandværket foretog 28
kontrolprøver af vandkvaliteten i 2015,
selvom kun syv er lovpligtige.

Vidste du...

At den højeste oppumpede vandmængde,
indtil nu, var i 1985 og på næsten 300.000 kubikmeter.

Vidste du...

At vandværket oppumpede lige omkrin 100.000
kubikmeter grundvand i 2015.
Indvindingstilladelsen er på170.000 kubikmeter.

Vidste du...

At borgerne i Blovstrød med
et vandforbrug på 36,5 kubikmeter
pr. indbygger opfylder kommunes mål for vandforbrug.

Vidste du...

At Blovstrød vandværk i 2016 havde 972 interessenter (ejere).

Vidste du...

At vandværket har 86 interessenter,
som er større eller mindre
virksomheder og offentlige institutioner.

Vidste du...

At drikkevandskvaliteten i Blovstrød
må betegnes som god. For sundhedsskadelige
stoffer overholdes alle de tilladelige grænseværdier.

Vidste du...

At vandværket anbefaler at
det første vand om morgenen
bruges til toiletskyl eller bad.

Vidste du...

At Blovstrød Vandværk
er et af ti vandværker i
Allerød Kommune.

Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk, dets historie, vedtægter mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Driftsmeddelelser

Driftsstatus

Generalforsamling den 15 marts i Blovstrød hallens cafeteria.

Vanværket sk...