Vidste du...

At vandværket foretog 28
kontrolprøver af vandkvaliteten i 2017,
selvom kun syv er lovpligtige.

Vidste du...

At den højeste oppumpede vandmængde,
indtil nu, var i 1985 og på næsten 300.000 kubikmeter.

Vidste du...

At vandværket oppumpede 106.199
kubikmeter grundvand i 2017.
Indvindingstilladelsen er på 170.000 kubikmeter.

Vidste du...

At borgerne i Blovstrød med
et vandforbrug på 36,5 kubikmeter
pr. indbygger opfylder kommunes mål for vandforbrug.

Vidste du...

At Blovstrød vandværk i 2017 havde 862 interessenter (ejere).

Vidste du...

At vandværket har 36 interessenter,
som er større eller mindre
virksomheder og offentlige institutioner,
og to sprinkleranlæg.

Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk, dets historie, vedtægter mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Driftsmeddelelser

Ingen fund af ukrudtsmidlet Triazol i vores drikkevand

Vandet fra vandværket er undersøgt for 1,2,4 Triazol.

Der blev ikke fundet...