Vidste du...

At vandværket foretog 28
kontrolprøver af vandkvaliteten i 2017,
selvom kun syv er lovpligtige.

Vidste du...

At den højeste oppumpede vandmængde,
indtil nu, var i 1985 og på næsten 300.000 kubikmeter.

Vidste du...

At vandværket oppumpede 106.199
kubikmeter grundvand i 2017.
Indvindingstilladelsen er på 170.000 kubikmeter.

Vidste du...

At borgerne i Blovstrød med
et vandforbrug på 36,5 kubikmeter
pr. indbygger opfylder kommunes mål for vandforbrug.

Vidste du...

At Blovstrød vandværk i 2017 havde 862 interessenter (ejere).

Vidste du...

At vandværket har 36 interessenter,
som er større eller mindre
virksomheder og offentlige institutioner,
og to sprinkleranlæg.

Vidste du...

At drikkevandskvaliteten i Blovstrød
må betegnes som god. For sundhedsskadelige
stoffer overholdes alle de tilladelige grænseværdier.

Vidste du...

At vandværket anbefaler at
det første vand om morgenen
bruges til toiletskyl eller bad.

Vidste du...

At Blovstrød Vandværk
er et af ti vandværker i
Allerød Kommune.

Generalforsamling 2018

Der er afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2018. Referat af generalforsamlingen findes her.

PowerPoint fremvisning på generalforsamlingen kan ses her.

Regnskab for 2017 med noter kan hentes her og Balance pr. 31.12.2017 kan hentes her og budget for 2018, bestyrelsens forslag her og foreløbig budget for 2019 her.

Takstblad (priser på vand mv.) vedtaget på generalforsamlingen og af Allerød Kommune findes her.

 

Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk, dets historie, vedtægter mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Driftsmeddelelser

Ny nødforsyningsledning til Lillerød Vandværk

Lillerød og Blovstrød Vandværk, har i fællesskab etablere, en nødforsynings...


Nye digitale vandmålere

Vandværket har skifte ca. 220 mekaniske målere til digitale målere.

Det vi...


Intet chloridazon og nedbrydningsprodukter i vores drikkevand

- Resultat af pesticidundesøgelse:
Vores vand fra værket er undersøgt for ...


Driftstatus

Intet at bemærke til vandværkets drift.


Skift af anboringsbøjler

Vandværket starter med at skifte anboringsbøjler og stophaner, på Drabæksve...