Vidste du...

At vandværket foretog 28
kontrolprøver af vandkvaliteten i 2016,
selvom kun syv er lovpligtige.

Vidste du...

At den højeste oppumpede vandmængde,
indtil nu, var i 1985 og på næsten 300.000 kubikmeter.

Vidste du...

At vandværket oppumpede 104.530
kubikmeter grundvand i 2016.
Indvindingstilladelsen er på 170.000 kubikmeter.

Vidste du...

At borgerne i Blovstrød med
et vandforbrug på 36,5 kubikmeter
pr. indbygger opfylder kommunes mål for vandforbrug.

Vidste du...

At Blovstrød vandværk i 2016 havde 842 interessenter (ejere).

Vidste du...

At vandværket har 36 interessenter,
som er større eller mindre
virksomheder og offentlige institutioner,
og to sprinkleranlæg.

Vidste du...

At drikkevandskvaliteten i Blovstrød
må betegnes som god. For sundhedsskadelige
stoffer overholdes alle de tilladelige grænseværdier.

Vidste du...

At vandværket anbefaler at
det første vand om morgenen
bruges til toiletskyl eller bad.

Vidste du...

At Blovstrød Vandværk
er et af ti vandværker i
Allerød Kommune.

GENERALFORSAMLING

Der er generalforsamling den 15. marts 2017, kl. 19.30 i Blovstrødhallens cafeteria.

Der bydes på spisning efter generalforsamlingen. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling og kan ske ved at sende en mail til bvv@mail.dk. Tilmelding skal ske senest den 8. marts.

Det reviderede årsregnskab udleveres på generalforsamlingen eller rekvireres fra den 8. marts 2017 på Vandværkets kontor på hverdage kl. 10-12 eller hentes som pdf-fil her på hjemmesiden.

Regnskab 2016 og Noter 2016Balance 2016, og Budget 2017.

Efter generalforsamlingen kan regnskab, priser eller takstblad, information om vandkvalitet, beretning, referat af generalforsamling rekvireres på vandværkets kontor eller på www.blvv.dk

På bestyrelsens vegne

Henrik Østergaard, formand

 

Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk, dets historie, vedtægter mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Driftsmeddelelser