Vidste du...

At vandværket foretog 27
kontrolprøver af vandkvaliteten i 2019,
selvom kun syv er lovpligtige.

Vidste du...

At den højeste oppumpede vandmængde,
indtil nu, var i 1985 og på næsten 300.000 kubikmeter.

Vidste du...

At vandværket oppumpede 121.532
kubikmeter grundvand i 2019.
Indvindingstilladelsen er på 170.000 kubikmeter.

Vidste du...

At borgerne i Blovstrød med
et vandforbrug på 36,5 kubikmeter
pr. indbygger opfylder kommunes mål for vandforbrug.

Vidste du...

At Blovstrød vandværk i 2019 havde 1051 medlemmer (ejere).

Vidste du...

At vandværket har ca. 36 interessenter,
som er større eller mindre
virksomheder og offentlige institutioner,
og to sprinkleranlæg.

Aflysning af ordinære generalforsamling

Bestyrelsen for Blovstrød Vandværk har den 12. marts 2020 besluttet at aflyse vandværkets ordinære generalforsamling den 23. marts 2020 i Sognegården.

Generalforsamlingen aflyses på grund af Corona-virus.

Det er bestyrelsens vurdering, at aflysningen af generalforsamlingen beror på en force majeure lignende situation, så vi kan afvige fra vandværkets vedtægter, hvor fremgår, at den ordinære generalforsamling skal være afholdt inden udgangen af marts.

Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske på et senere tidspunkt i 2020.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Blovstrød Vandværk a.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Sognegården.

Der bydes på let anretning efter generalforsamlingen i Sognegården. Tilmelding er nødvendig af hensyn til bestilling og kan ske ved at sende en mail til bvv@mail.dk.

Tilmelding til spisning skal ske senest den 18. marts, kl. 19.00.

Dagsorden hentes her.

Velkommen til Blovstrød Vandværk

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk, dets historie, vedtægter mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

Driftsmeddelelser

Manglende vand

Forbrugerne i Blovstrød har desværre oplevet flere gange, at der pludselig ...


Driftsstatus

Vandværket kører uden problemer