Vidste du...

At vandværket foretog 21
kontrolprøver af vandkvaliteten i 2022,
selvom kun fire er lovpligtige.

Vidste du...

At drikkevandet er undersøgt tre gange for PFAS og ingen forurening er påvist.

Vidste du...

At vandværket oppumpede 121.021
kubikmeter grundvand i 2022.
"Indvindingstilladelsen" er på 170.000 kubikmeter.

Vidste du...

At borgerne i Blovstrød med
et vandforbrug på 36,5 kubikmeter
pr. indbygger opfylder kommunes mål for vandforbrug.

Vidste du...

At Blovstrød Vandværk i 2022 havde 1262 forbrugere.

Vidste du...

At vandværket har ca. 36 interessenter,
som er større eller mindre
virksomheder og offentlige institutioner,
og to sprinkleranlæg.

Vidste du...

At drikkevandskvaliteten i Blovstrød
må betegnes som god. For sundhedsskadelige
stoffer overholdes alle de tilladelige grænseværdier.

Vidste du...

At Blovstrød Vandværk
er et af 9 vandværker i
Allerød Kommune.

Velkommen til Blovstrød Vandværk A.m.b.a.

Her kan du finde informationer omkring Blovstrød Vandværk, dets historie, vedtægter mm.

I menuen i toppen kan du gå til de forskellige emner.

 

Driftsmeddelelser

Driftsstatus

Vandværket kører uden problemer